Споделено от наши гости

Хотелът организира и традиционните български сватбени ритуал: питка с мед и сол, бяло платно с менче и цветя, бутилка шампанизирано вино и чаши.